Kulunvalvontajärjestelmät

Hyvin suunniteltu ja toteutettu kulunvalvontajärjestelmä estää asiattomien kulkemisen valvotuilla alueilla ja takaa sujuvan liikkumisen henkilökunnalle.
Turvalaiteasentaja

Kulunvalvontajärjestelmä luo perustan kiinteistö- ja toimitilaturvallisuudelle. Järjestelmää hallinnoidaan yleensä työasemalla selainkäyttöisesti tai client-sovelluksella. Nykypäivänä kulunvalvontajärjestelmän palvelin on usein virtualisoitu tai osa isompaa SaaS-palvelua, mikä tuo toimintavarmuutta ja poistaa asiakkaalta palvelimen ylläpitotarpeet.

Kulunvalvontajärjestelmällä hallinnoidaan kiinteistöjen ja toimitilojen käyttäjien liikkumista ja pääsyä eri alueille. Pääsynhallinta on joustavampi toteuttaa kulunvalvontajärjestelmällä verrattuna esimerkiksi mekaaniseen lukitukseen. Perustasolla kulunvalvontajärjestelmä tuo etuna muun muassa sen, että kadonneen kulkutunnisteen voi kuolettaa helposti verrattuna kadonneen avaimen sarjoitustarpeisiin. Kulunvalvontajärjestelmä mahdollistaa myös erilaisten kulkulokien tarkastelun sekä ovien tilan tarkkailun.

Joustava toimitilavuokraus on tätä päivää - Accesspoint

Kulunvalvontajärjestelmä sisältää yleensä

  • Kulkutunnisteet ja ovenlukijat
  • Sähkölukitus
  • Ovipääte tai ovirasia
  • Väyläohjain tai kontrolleri
  • Virtalähteet ja varakäyntiakut
  • Kaapelointi
  • Kulunvalvontaohjelmisto
  • Tietoverkko
  • Palvelin

AccessPoint yhdistää kokemuksen järjestelmien hallinnoinnista, ylläpidosta ja asentamisesta

AccessPointilla on kokemusta lähes kaikista Suomen markkinoilla yleisesti asennetuista ja edelleen toiminnassa olevista kulunvalvontajärjestelmistä. Turvallisuusjärjestelmien pääkäyttöpalvelumme henkilöstö käyttää yli 20 eri järjestelmämerkkiä päivittäin, joten tunnemme hyvin kulunvalvontajärjestelmien hyvät puolet sekä mahdolliset haasteet. Yhteistyökumppaneitamme laiteasennuksissa ja huolloissa ovat lähes kaikki Suomessa asennustoimintaa harjoittavat yritykset.

Asennamme itse useita eri kulunvalvontajärjestelmiä ja olemme erikoistuneet olemassa olevien kulunvalvontajärjestelmien päivityksiin ja saneerauksiin. Toteutamme projektit siten, ettei käyttäjille aiheudu työstämme ylimääräistä häiriötä ja päivitykset teemme yksittäinen ovi kerrallaan. Asennushenkilöstöllämme on useiden vuosien kokemus turvalaiteasentajan työstä ja tuntemusta myös kilpailijoidemme tarjoamista kulunvalvontajärjestelmistä. 99 % projekteista toteutetaan pääkäyttäjäpalvelumme sopimuskohteissa, joten teemme töitä useimmiten “itsellemme” ja samalla takaamme työmme laadun.

Uutta ja huomioitavaa kulunvalvontajärjestelmien saralla

Uusissa kulunvalvontajärjestelmissä voidaan hyödyntää mobiililaitetta kulkutunnisteena. Mobiilitunniste on helppokäyttöinen, sillä se ei vaadi normaalin tunnisteen noutamista ja kuittaamista, vaan käyttäjäkutsu lähetetään sähköpostitse asiakkaalle. Rekisteröitymisen ja sovelluksen lataamisen jälkeen asiakas voi kulkea niistä ovista, joihin hänellä on kulkuoikeudet. On hyvä huomioida, että kulunvalvontajärjestelmä tekee edelleen päätöksen aukeaako ovi vai ei. Mobiilitunniste voi olla käytössä myös perinteisen kulkutunnisteen rinnalla. 

Joissain tapauksissa on hyvä miettiä kannattaako asennukset toteuttaa ilman kaapelointia ja perinteisiä sähkölukkoja. Selkeänä hyötynä on, että asentaminen maksaa huomattavasti vähemmän. Pienenä miinuksena voi olla, että tuotteet vaativat paristojen vaihdon tyypillisesti 1 – 2 vuoden välein. Tyypillisiä käyttöympäristöjä ovat toimistotilojen sisäovet ja neuvotteluhuoneet sekä sähkökomerot ja räkkikaapit. Erilaisia langattomia ja offline-tuotteita on tarjolla useisiin uudempiin kulunvalvontajärjestelmiin.

Kulunvalvontajärjestelmän toiminta perustuu lähes aina keskitettyyn virransyöttöön ja varakäyntiakustoon. Kulunvalvontajärjestelmän virtalähteet syöttävät virran mm. sähkölukoille ja ovilukijoille. Sähkökatkon yhteydessä varakäyntiakuston tehtäväksi jää tarjota virransyöttö oville. Akuston mitoitus ja varakäyntiakkujen vaihtoväli kannattaa olla tiedossa, jotta yllätyksiltä vältytään. On myös hyvä varmistaa, että ovista pääsee kulkemaan vartioinnin, huollon sekä pelastuslaitoksen mekaanisilla avaimilla mahdollisissa toimintahäiriöissä. 24/7 automaattinen laitevalvonta mahdollistaa järjestelmän toimintakunnon seurannan ja vikatilanteiden vaatimien toimenpiteiden käynnistämisen sujuvasti.

Nykypäivänä kulunvalvontajärjestelmässä tulisi olla käytössä suojattu lukija- ja tunnisteteknologia. Suojattu teknologia tarkoittaa kulunvalvontatunnisteen ja lukijan välistä salattua kommunikaatiota. Tämä takaa sen, ettei tunnisteelta tai lukijalta pystytä keräämään tietoja ja esimerkiksi kopioimaan kulkutunnistetta luvattomasti. Luotettavat teknologiat ovat nykyisin Mifare DESFire ja HID SEOS. Liian usein järjestelmiä asennetaan esimerkiksi sarjanumeroluentaan perustuen, mikä mahdollistaa tunnisteiden helpon kopioinnin.

Hyödynnämme kulunvalvontajärjestelmiä erilaisten asioiden raportoinnissa ja tuomme monesti tarpeellisia käyttöastetietoja asiakkaillemme kulunvalvontajärjestelmän datasta. Raportointia voidaan tehdä myös teknisessä mielessä ja hyödyntää sitä huollon sekä ylläpidon tarpeisiin. On hyvä muistaa, että datan keräämisen ja yhdistelyn ehtona on kohtuullisen uusi järjestelmä ja nykyaikaiset rajapinnat.

Mitä uutta ja huomioitavaa kulunvalvontajärjestelmien saralla

Onko kulunvalvontajärjestelmäsi laitevalmistajan tukema versio vai ns. end of life -tuote? Mikäli tämä tai jokin muu asia mietityttää, niin asiantuntijamme antaa vastaukset ja ehdottaa tarvittaessa järkeviä toimenpiteitä mahdolliseen järjestelmäpäivitykseen.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Tutustu myös muihin palveluihimme

Katso video