Flexim-kulunvalvontajärjestelmien tuotetuki päättymässä

Suomessa jo 1970-luvun loppupuolella käyttöönotettu kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä Flexim on tulossa tiensä päähän. Järjestelmäoikeudet omistava Abloy on antanut End of Life -ilmoitukset Flexim 4, 5, ja 6 tuotteillensa. Rajoitettu tuotetuki on voimassa vanhimmilla järjestelmillä vuoden 2023 loppuun ja Flexim 6 versiolla 30.6.2024 saakka. 

Mitä tämä tarkoittaa sinun kiinteistöllesi?

Järjestelmät eivät lakkaa toimimasta tuen päättyessä, mutta vikatilanteissa avun saaminen saattaa olla haastavaa. Nykyiset järjestelmäkumppanit ovat aktiivisesti uudistamassa järjestelmiä, mikä voi entisestään hidastaa vikatilanteiden ratkaisua. Vanhimmat edelleen käytössä olevat Flexim-järjestelmät voivat olla jopa parikymmentä vuotta vanhoja – raudan ja softan elinkaari on kovaa vauhtia saavuttamassa loppuaan. Erityisen riskin aiheuttavat vanhat paikalliset palvelimet, jotka rikkoutuessaan voivat aiheuttaa ison ongelman ja kiireellisen korjaustarpeen kiinteistöissä.

Mitä vaihtoehtoja kiinteistöillä on?

Heikoin vaihtoehto on tietenkin olla tekemättä mitään ja luottaa hyvään tuuriin. Tämä ei ole luonnollisesti järkevää, eikä hyvää riskienhallintaa. Suositeltava vaihtoehto olisi ottaa asia huomioon budjetoinnissa ja pyytää järjestelmätoimittajilta ratkaisuehdotuksia Flexim-järjestelmän uudistamisesta ja toteuttaa projekti vuoden 2024 alkupuolella.

Luottaako hyvään tuuriin ja olla tekemättä mitään? Ei, se ei ole järkevää eikä hyvää riskienhallintaa. Suositeltavaa on ottaa asia huomioon budjetoinnissa ja pyytää järjestelmätoimittajilta ratkaisuehdotuksia ja toteuttaa uudistusprojekti vuoden 2024 alkupuolella. 

Riippuen kohteesta uudistaminen voi olla pieni tai isompi projekti. Parhaimmillaan Flexim-järjestelmä voidaan päivittää Abloy OS -kulunvalvontajärjestelmään pienin investoinnein: kenttälaitteita kiinteistössä ei tarvitse uusia kokonaan. Näin päästään kiinni tuotetuen piirissä olevaan järjestelmään, jota pystytään uudistamaan hallitusti tulevinakin vuosina. Päivitysten yhteydessä kannattaa kiinnittää huomiota kulunvalvontajärjestelmän lukijoiden ja tunnisteiden turvallisuuteen. 

Jos tiedossa on isompaa uudistamisen tarvetta, kannattaa selvittää muutamaa eri järjestelmämerkkiä vaihtoehtona. Jos kenttälaitteet kiinteistössä ovat vailla täyttä uusintaa, on asiaa hyvä tutkia avoimesti. Useimmiten Flexim-järjestelmissä käytetty kaapelointi mahdollistaa monen eri järjestelmän asentamisen tilalle. 

Miten AccessPoint voi auttaa asiassa?

Teemme käytössä olevien kiinteistöjen turvajärjestelmien uusintaa omalla asennustiimillämme ja olemme Abloy OS -jakelija. Voimme kartoittaa kiinteistösi nykyisen tilanteen ja antaa järjestelmäpäivityksestä tarjouksen, vaikka parillakin vaihtoehtoisella järjestelmämerkillä. 

Olemme Abloy Os -jakelija ja suoritamme turvajärjestelmien asennuksia omalla tiimillämme. Kartoitamme mielellään kiinteistösi nykyisen tilanteen ja annamme järjestelmäpäivityksestä tarjouksen, tarpeen mukaan useammalla vaihtoehtoisella järjestelmämerkillä. 

Tunnemme eri järjestelmien ominaisuudet ja osaamme ehdottaa kuhunkin kiinteistöön sekä ominaisuuksiltaan että kustannuksiltaan järkevää ratkaisua.

Ota yhteyttä myyntiimme

Katso video