Asiakaskokemus ja tietosuoja

Asiakaskokemus ja tietosuoja

AccessPointin toiminnan keskiössä on aina asiakas. Ilman asiakasta ei ole liiketoimintaa, joten seuraamme asiakaskokemuksen kehittymistä AccessPointissa systemaattisesti. Toteutamme seurantaa jatkuvana prosessina asiakaspalvelumme osalta ja säännöllisin väliajoin laajempana tutkimuksena myös asiakasyhteyshenkilöillemme suunnattuna.

Keräämme myös uusasiakashankinnassamme asiakastietoja mm. erilaisilla lomakkeilla internet-sivuillamme.

Käsittelemme henkilötietoja näiden toimien yhteydessä.

Toivomme, että annat meille palautetta. Se onnistuu alle minuutissa oheisella lomakkeella https://palaute.accesspoint.fi/.

Mikäli sinulla on kysyttävää AccessPointin toimintaan liittyen tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä, ole yhteyksissä tietosuojavastaavaamme sähköpostitse tietosuoja@accesspoint.fi. Alla on asiakastyytyväisyyden seurantaan ja uusasiakashankintaan liittyvä tietosuojaselosteemme.

Tietosuojaseloste

Tämä on  rekisteröidyn tiedottamisvelvollisuuden täyttämiseksi laadittu henkilötietolain 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä
AccessPoint Oy
y-tunnus: 1457511-2
Itämerenkatu 11-13, 00180 HELSINKI

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Yhteyshenkilönä toimii tietosuojavastaava Tomi Launiainen
e-mail: tietosuoja@accesspoint.fi

Rekisterin nimi ja käytettävät tietojärjestelmät

Asiakasrekisteri; Trustmary verkkopalvelu

Evästeet

Evästeiden ja verkkoanalytiikan avulla voimme tarjota sinulle sujuvan verkkovierailun, henkilökohtaisemmat palvelut ja kiinnostavammat mainokset. Jos hyväksyt kaikki evästeet, annat meille luvan kerätä ja käyttää tietojasi AccessPointin palvelujen kehittämiseen ja mainonnan kohdentamiseen. Voit myös valita, mitä evästeitä sallit. Osa evästeistä on sivuston luotettavan ja turvallisen toiminnan kannalta välttämättömiä.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

– rekisterinpitäjän oikeutettu etu; tässä tapauksessa asiakassuhde ja työsuhde.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito sekä palautteen kerääminen palvelun laadun ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Henkilöstön osalta tarkoitus on henkilöstötyytyväisyyden mittaaminen.

Tietoja ei milloinkaan käytetä automatisoituun päätöksentekoon eikä profilointiin.

Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
nimi,
yritys/organisaatio,
sähköpostiosoite
paikkakunta
(valokuva)

Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta muun muassa verkkolomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Henkilöstön edustajat luovuttavat tietonsa rekisterinpitäjälle viimeistään työsuhteen solmimisen yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

Tietoja ei rekisterinpitäjän toimesta siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Tietoja voidaan julkaista siltä osin, kun niin on sovittu asiakkaan / työntekijän kanssa tai kun asiakas / työntekijä on muuten antanut tähän suostumuksensa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Silloin kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, laitteistojen fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä myös huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelinten käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään asianmukaisesti, luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, kuitenkin pääsääntöisesti kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä, “oikeus tulla unohdetuksi”. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa sekä oikeus saada tiedot siirrettyä järjestelmästä toiseen. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, kuitenkin pääsääntöisesti kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Katso video