Tietoliikenne ja konesalit

Data liikkuu ja pysyy paikallaan turvallisesti. Meillä on tarjota kattava ratkaisu joka pitää sisällään niin verkossa olevien laitteiden ja palvelemien valvonnan kuin tarvittavat yhteydetkin. Seuraamme jatkuvasti valvonnassamme olevien järjestelmien toimintakuntoa ja teemme tarvittavat toimenpiteet välittömästi ongelmatilanteen havaittuamme.

 

AccessPointin IT- ja tietoliikennepalvelut sisältävät kaikki turvallisuuspalveluiden ylläpitämiseen tarvittavat tietotekniset laitteet ja yhteydet. Kattava ratkaisu sisältää AccessNet –turvaverkkoyhteyden, palomuuriasetukset, verkon ja verkossa sijaitsevien laitteiden jatkuvan valvonnan, järjestelmien konfiguroinnin, clienttien asennuksen asiakkaan tietokoneelle sekä käytön IT-tuen. Meille on tärkeää, että kokonaisuus toimii eikä mikään osa-alue jää vaille huomiota!

 

Luotettavuus, turvallisuus ja nopeus rakentuvat monesta osasta. Hajauttaminen maantieteellisesti tarjoaa vikasietoisuutta myös poikkeustilanteiden varalle. Jokainen palvelinkeskuksemme sijaitsee lähellä paikallisia yhdysliikennepisteitä, joihin varmennettu runkoverkko yhdistyy. Palvelinkeskuksille tulevat yhteydet ovat aina vähintään kahdennettuja yhdysliikennepisteisiin saakka ja myös sieltä edelleen maailmalle useiden kansainvälisten operaattorien avulla.

 

Suoritamme säännöllisesti toimenpiteitä, jotka varmistavat kaikkien palveluiden häiriöttömyyden sekä toipumisen suunnitellusti mahdollisista vikatilanteista. Osallistumme myös tarvittaessa asiakkaidemme jatkuvuus- ja valmiussuunnitelmien laadintaan sekä mahdollisiin toipumis- ja palautustesteihin asiakkaan tai regulaattorin pyynnöstä. Konesalipalveluidemme tietoturva vastaa alan parhaita käytäntöjä ja vaatimuksia. Täytämme keskeiset kotimaiset palvelinkeskuksille asetettavat ehdot. Läpäisemme myös PCI-DSS –standardin mukaiset vaatimukset fyysisten tilojen suojauksessa. Sisäisen riskienhallintapolitiikan mukaisesti teetämme aina turvallisuusselvitykset työntekijöiltämme, jotka toimivat arkaluontoisen tiedon läheisyydessä. Meiltä tieto liikkuu vain haluttuun suuntaan.